Nimi
Palume esitada andmed nii nagu on kirjas ID kaardil või reisidokumendil
Perekonnanimi
Palume esitada andmed nii nagu on kirjas ID kaardil või reisidokumendil
E-posti aadress
Telefoninumber
Mis riigi kodanik?
Muud
märkige riik, kui see pole ülaltoodud loendis
Millise riigi elamisluba?
Muud
valige riik, kui seda pole ülaltoodud loendis
Viisa ELi?
Muud
kontrollige mõnda muud võimalust, kui seda pole ülalpool loetletud
Kas te töötate praegu?
Kui jah, palun esitage tööandja andmed
Millal sooviksite tööle asuda?
Valige kuupäev kalendrist või sisestage formaadis PP-KK-AA
Sünnikuupäev
Valige kuupäev kalendrist või sisestage formaadis PP-KK-AA
Raketised
Oskuste hinnang 1 kuni 5
Armeerimine
Oskuste hinnang 1 kuni 5
Betoneerimine (betoonivalu)
Oskuste hinnang 1 kuni 5
DOKA / PERI
Oskuste hinnang 1 kuni 5
Raudbetoonkonstruktsioonide monteerimine
Oskuste hinnang 1 kuni 5
Tehniliste jooniste lugemine
Oskuste hinnang 1 kuni 5
Eelnevad töökohad
Palume täpsustada: firma, objekt, tööde liik, kontaktisik (nimi, telefon)
Mis keelt sa räägid?
Muud
osutage teiste keelte oskuse taset
Läbitud kursused
Palume märkida, võib ka mitu varianti
Muud
Palun lisage läbitud kursused, kui ei leidnud nimekirjast
Juhiluba
Palume märkida, võib ka mitu varianti
Lae üles oma foto