Imię
Prosimy o podanie danych jak w dowodzie osobistym
Nazwisko
Prosimy o podanie danych jak w dowodzie osobistym
Adres e-mail
Telefon
OBYWATELSTWO
Inne
wybierz kraj, jeśli nie jest wymieniony powyżej
W jakim kraju masz zezwolenie na pobyt?
Inne
wybierz kraj, jeśli nie jest wymieniony powyżej
Wiza do UE
Inne
sprawdź opcje inne niż wymienione powyżej
Czy obecnie Pan pracuje?
Jeśli tak prosimy o wskazanie pracodawcy
Dyspozycyjność
prosimy wybrać z kalendarza lub wprowadzić datę w formacie dd-mm-rr
Data urodzenia
Prosimy wybrać z kalendarza lub wprowadzić datę w formacie dd-mm-rr
Szalunki
Prosimy ocenić umiejętności według skali 1-5
Zbrojenie
Prosimy ocenić umiejętności według skali 1-5
Betonowanie
Prosimy ocenić umiejętności według skali 1-5
DOKA / PERI
Prosimy ocenić umiejętności według skali 1-5
Montaż konstrukcji żelbetowych
Prosimy ocenić umiejętności według skali 1-5
Odczytywanie rysunku technicznego
Prosimy ocenić umiejętności według skali 1-5
Dotychczasowe miejsca zatrudnienia
Wskazać: firmę, projekt, rodzaj wykonywanej pracy, osobę kontaktową (imię, telefon)
W jakim języku mówisz?
Inne
wskazać poziom biegłości w innych językach
Odbyte szkolenia i kursy
można zaznaczyć kilka wariantów
Inne
prosimy wskazać kursy jak nie ma ich na liście powyżej
Czy posiada Pan prawo jazdy
Można zaznaczyć kilka wariantów
Załączyć swoje zdjęcie