Förnamn
Som det är angivet i dina ID-handlingar
Efternamn
Som det är angivet i dina ID-handlingar
E-post adress
Mobil
Vilket medborgare?
Annat
ange landet om det inte finns i listan ovan
Uppehållstillstånd i vilket land?
Annat
ange landet om det inte finns i listan ovan
Visum till EU
Annat
ange ett annat alternativ om det inte finns i listan ovan
Är du anställd i dagsläget?
Om ja, vad är din arbetsgivares namn?
När kan du börja jobba hos oss?
Fyll i datumen (DD-MM-ÅÅ)
Födelsedatum
Fyll i datumen (DD-MM-ÅÅ)
Form sättning
Betygsätta dina färdigheter på en skala från 1 till, 5 där 1 är lägsta betyg
Армирование
Betygsätta dina färdigheter på en skala från 1 till, 5 där 1 är lägsta betyg
Gjutning
Betygsätta dina färdigheter på en skala från 1 till, 5 där 1 är lägsta betyg
DOKA PERI
Betygsätta dina färdigheter på en skala från 1 till, 5 där 1 är lägsta betyg
Montage av prefabricerade stommar
Betygsätta dina färdigheter på en skala från 1 till, 5 där 1 är lägsta betyg
Ritningsläsning
Betygsätta dina färdigheter på en skala från 1 till, 5 där 1 är lägsta betyg
Tidigare anställningar
Arbetsgivarens namn, projekt namn, typ av arbete, referens (namn, telefon)
Vilket språk talar du?
Andra
ange kompetens på andra språk
Udbildningar
bocka i respektive ruta
Annat
Ange vilka
Körkort
bocka i respektive ruta
Ladda upp ditt foto