Dane ogólne
Prosimy o wypełnienie kwestionariusza celem udziału w rekrutacji

Imię
Prosimy o podanie danych jak w dowodzie osobistym
Nazwisko
Prosimy o podanie danych jak w dowodzie osobistym
Adres e-mail
Telefon
Data urodzenia
Prosimy wybrać z kalendarza lub wprowadzić datę w formacie dd-mm-rr
Konto bankowe
Adres zameldowania
Kraj, miasto, ulica, dom/mieszkanie, adres pocztowy
Osoba kontaktowa
imię i nazwisko najbliższego krewnego
Numer telefonu osoby kontaktowej
prosimy podać numer telefonu najbliższego krewnego
Rozmiary ubrań
Góra (UE)
Rozmiary ubrań
Dół (UE)
Rozmiar obuwia
UE
Stan cywilny
Załączyć swoje zdjęcie
Wybrać plik