Imię
Prosimy o podanie danych jak w dowodzie osobistym
Nazwisko
Prosimy o podanie danych jak w dowodzie osobistym
Adres e-mail
Numer telefonu
OBYWATELSTWO
Inne
wskaż kraj, jeśli nie ma go na powyższej liście
Zezwolenie na pobyt z jakiego kraju?
Inne
wskaż kraj, jeśli nie ma go na powyższej liście
Wiza do UE
Inne
Prosimy wskazać inne warianty jeśli są
Na jakich projektach z gipsami Pan pracował?
można zaznaczyć kilka wariantów
Inne
Prosimy wskazać inne warianty jeśli są
Czy Pan obecnie pracuje?
Jeśli tak prosimy o wskazanie pracodawcy
Dyspozycyjność
Proszę wybrać z kalendarza lub zastosować datę w formacie dd-mm-rr
Czy miał Pan doświadczenie z takimi narzędziami jak
Można zaznaczyć kilka wariantów
Czy potrafi Pan ciąć gips?
można zaznaczyć kilka wariantów
Pracował Pan samodzielnie czy z pomocnikiem?
Doświadczenie w budowaniu stelaży?
można zaznaczyć kilka wariantów
W jakich krajach pracował Pan z gipsami?
można zaznaczyć kilka wariantów
W którym kraju chciałby Pan pracować?
można wybrać kilka wariantów
Ściany akustyczne i ognioodporne – czy spotkał się Pan z takimi?
Dotychczasowe miejsca zatrudnienia
Wskazać: firmę, projekt, rodzaj wykonywanej pracy, osobę kontaktową (imię, telefon)
W jakim języku mówisz?
Inne
wskazać poziom biegłości w innych językach
Odbyte szkolenia i kursy
znacznik wyboru, istnieje kilka opcji
Inne
wskaż, które kursy zostały podjęte, jeśli nie zostały wymienione
У вас есть водительское удостоверение?
znacznik wyboru, istnieje kilka opcji
Prześlij swoje zdjęcie