Förnamn
Som det är angivet i dina ID-handlingar
Efternamn
Som det är angivet i dina ID-handlingar
E-post adress
Mobil
Vilket medborgare?
Annat
ange landet om det inte finns i listan ovan
Uppehållstillstånd i vilket land?
Annat
ange landet om det inte finns i listan ovan
Visum till EU
Annat
ange ett annat alternativ om det inte finns i listan ovan
Vilka gipsstrukturer arbetade du med?
bocka i respektive ruta
Annat
Ange vilka
Är du anställd i dagsläget?
Om ja, vad är din arbetsgivares namn?
När kan du börja jobba hos oss?
Fyll i datumen (DD-MM-ÅÅ)
Har du haft någon erfarenhet av sådana verktyg?
bocka i respektive ruta
Du kan klippa gipsen?
bocka i respektive ruta
Arbetade ensam eller med en assistent?
Erfarenhet byggnad ram?
bocka i respektive ruta
I vilka länder har du arbetat med gips?
bocka i respektive ruta
Akustiska och eldfasta väggar - har du träffat några av dessa?
Tidigare anställningar
Arbetsgivarens namn, projekt namn, typ av arbete, referens (namn, telefon)
Vilket språk talar du?
bocka i respektive ruta
Annat
ange kompetensnivå på andra språk
Udbildningar
bocka i respektive ruta
Annat
Ange vilka
Har du ett körkort?
bocka i respektive ruta
Ladda upp ditt foto